Storitev PRINTEE obsega mobilno aplikacijo, ki se trži pod to blagovno znamko in je opredeljena na spletnih straneh www.PrinteeApp.com/ kot:

Mobilna aplikacija za direktno tiskanje fotografij in foto izdelkov iz slik, posnetih s prenosnimi telefoni in tabličnimi računalniki (v nadaljevanju Mobilna aplikacija)

Ponudnik storitve PRINTEE je podjetje Printee, personalizirani foto izdelki d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju Ponudnik), ki skrbi za možnosti naročanja fotografij od izvajalca.

Naročnik storitev PRINTEE je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko aplikacije dostopne za iOS ali Android ali na kakršen koli drug način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju Naročnik).

 

 

Splošni pogoji poslovanja za mobilno aplikacijo Printee

 

1. člen (uvodne določbe)

Splošni pogoji poslovanja za mobilno aplikacijo so pravni dogovor med naročnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in tiskarno, ki izdela in odpremi izdelek, ki ga je naročnik naročil preko aplikacije Printee (v nadaljevanju izvajalec), Printee, personalizirani foto izdelki d.o.o. (ponudnik), pa omogoča ta pravni dogovor s posredovanjem aplikacije Printee. Razmerje med ponudnikom, naročnikom in izvajalcem urejajo poleg veljavne zakonodaje (Obligacijski zakonik – OZ, Zakon o varstvu potrošnikov – ZVPot-1, Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu – ZEPT) še ti splošni pogoji.

 

2. člen (definicije)

Naslednji izrazi in kratice imajo naslednji pomen:
Ponudnikova mobilna aplikacija je dostopna preko spletne strani www.PrinteeApp.com/.
Izvajalec storitev je podjetje, ki izdela in odpremi izdelek, ki ga je naročnik naročil preko aplikacije Printee.
Naročnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki preko aplikacije Printee naroči tisk fotografij ali drugih izdelkov.
Ponudnik aplikacije je podjetje Printee, personalizirani foto izdelki d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor.

 

3. člen (sklenitev naročila/pogodbe)

Naročnik se z naložitvijo aplikacije Printee (na telefon ali tablico) strinja z njenimi pogoji poslovanja.
Naročnik odda naročilo za izdelavo fotografskih izdelkov tako, da v galeriji telefona/tablice izbere slike, ter jih uvozi v aplikacijo Printee ali pa slike izbere direktno znotraj aplikacije Printee. Z oddajo materialov v aplikaciji se naročnik strinja z izvedbo tiskanja teh slik in naknaden odstop od naročila ni več mogoč. Tudi naknadno spreminjanje ni več mogoče.

 

4. člen (cene in naročilo)

Prejete datoteke /fotografije/ bodo izdelane v količinah, formatih ter na način, ki ga določi ponudnik v skladu s trenutno veljavno ponudbo.
Izdelajo se samo tista naročila, ki so opremljena s polnim in resničnim naslovom. Nepopolno izpolnjeno naročilo se zavrže brez obvestila naročniku. Naročilo postane veljavno, ko prispe na strežnik izvajalca o čemer je naročnik obveščen, tako da je naročilo v drugem zavihku v aplikaciji imenovanem “Naročila” označeno kot “Potrjeno”. Če ima naročilo status “Prenašanje” ali “Preklicano”, pomeni, da naročila ni pravilno oddal, ter naročilo ne bo izdelano. Če ima naročilo status “Prejeto” je naročnik naročilo pravilno oddal, vendar ga je potrebno še ročno potrditi iz strani ponudnika. Po potrditvi se status naročila avtomatično spremenil v “Potrjeno”, v primeru, da naročilo ni tehnično brezhibno, pa bo naročnik kontatkiran iz strani ponudnika.
Blago se dostavi po cenah, ki so na dan sklenitve pogodbe veljavne in navedene v aplikaciji, www.PrinteeApp.com/. Cene vsebujejo vse davke, vključno z vsakokrat veljavnim zakonsko določenim davkom na dodano vrednost. Stroški pošiljanja so prikazani posebej (prav tako je vključen davek na dodano vrednost). Vse cene so v evrih.
Za vsako naročilo se obračuna strošek obdelave naročila po veljavnem ceniku.
Naročnik je dolžan izdelane fotografije oziroma tiskovine prevzeti ter plačati na način, ki si ga je izbral v mobilni aplikaciji.

 

4.a člen

Vsako naročilo bo obdelano pri izvajalcu, ki pa za to ne bo izstavljal računov. Izvajalec samo natisne izdelke, ki mu jih je poslal v izdelavo ponudnik za ime naročnika.
Računa za naročeno blago, naročnik ne bo prejel v tiskani obliki, ampak si ga lahko ogleda ali natisne, v aplikaciji pod zavihkom naročila, prav tako pa bo račun prejel na e-poštni naslov, ki ga je vpisal ob oddaji naročila . Vsi računi se davčno potrjeni iz strani FURS-a, ter vsebujejo vse elemente, ki jih predpisuje zakonodaja.

 

4.b člen (plačila)

Ponudnik omogoča več vrst plačila, skladno z vsakokratnimi pogoji. V osnovi se plačila vršijo s:
Kartičnim poslovanjem. Naročnik vpiše številko osebnega ali poslovnega računa, ki se obdeluje na varovanem strežniku podjetja, ki omogoča kartično poslovanje (https://www.braintreepayments.com/). Ponudnik nima neposrednega vpogleda v poslovne račune naročnikov.
Plačilom po povzetju. Ponudnik ima s kurirsko službo sklenjene ustrezne pogodbe, da naročnik poravna znesek direktno kurirju oz. poštarju.
Plačilom preko storitve PayPal. Naročnik vpiše svoje uporabniško ime in geslo. Plačilo se opravi preko storitve PayPal.
Do celotnega plačila naročenega blaga, je blago last ponudnika, kar pa ne izključuje odgovornosti do plačila naročnika.

 

5. člen (odstop od pogodbe)

Ker so bili fotografski izdelki izdelani na zahtevo naročnika in prilagojeni njegovim osebnim potrebam, je pravica do odstopa od pogodbe, glede na določila o pogodbah, sklenjenih na daljavo v skladu z 2. točko 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), izključena. Vsako naročilo je individualne narave in naknadno spreminjanje, prilagajanje in obdelovanje ni mogoče, zato tudi ne veljajo običajni 15 dnevni roki za vračilo blaga.

Naročene fotografije sme naročnik zavrniti samo v primeru slabe tehnične izvedbe in sicer najpozneje v roku 2 mescev dni od ugotovitve neskladnosti, pri čemer ima izvajalec pravico do ponovnega tiska in pošiljanja (upravičena reklamacija). V primeru, da so posredovani materiali slabe kakovost (neupravičena reklamacija) pa ima izvajalec pravico zavrniti ponovno tiskanje. Reklamacija se pošilja pisno, na naslov Printee, personalizirani foto izdelki d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor. ali elektronsko na e-poštni naslov hello@printee.app, in mora biti opremljena z vsemi osebnimi podatki ter vsebino tako, da jo lahko izvajalec obravnava. Nepopolne, nepravilne ali nenatančne reklamacije bodo zavržene.
Med reklamacijske zahtevke NE spadajo:
1. Barvna odstopanja med izdelano fotografijo (na foto papirju ali v tiskani obliki) ter prikazom na telefonu ali tablici naročnika.
2. Manjkajoči deli vsebine posnetkov zaradi nesorazmerja med digitalno datoteko in izbranim formatom naročila (ima naročnik možnost preveriti in prilagoditi v aplikaciji pred tiskom).
3. Slaba kakovost posnetkov, ki so posledica neupoštevanja programskih opozoril o slabši kakovosti uporabljenih fotografij. Naročniku je omogočeno, da vidi, kdaj je ločljivost fotografije prenizka in če še vedno želi takšno fotografijo poslati v razvijanje, ponudnik in izvajalec NE prevzameta odgovornosti.
4. Porezava robov motiva fotografij, ki so posledica tehnologije izdelave fotografij ali tiska ne glede na popolno ujemanje razmerja stranic med naročeno datoteko in izbranim formatom.
Za potrebe reševanja morebitnih reklamacij so fotografije naročnika na strežniku ponudnika prisotne do 30 dni od oddaje naročila. Po pretečenem 30 dnevnem roku pa se iz strežnika avtomatično izbrišejo.

 

6. člen (obveznost naročnika)

(1) Naročnik se zavezuje, da bo ponudnika takoj obvestil, če se bodo spremenili njegovi kontaktni podatki.
(2) Izključno naročnik sam je odgovoren:
za uporabo ponudnikovih storitev v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi,
za strojno opremo, ki jo uporablja za dostop do mobilne aplikacije ponudnika;
(3) Naročnik se zavezuje, da bo primerno zavaroval svojo strojno opremo in tako onemogočil tretjim osebam dostop do mobilne aplikacije ponudnika. (4) Naročnik sam je odgovoren za to, da ponudnikovo mobilno aplikacijo uporablja v skladu z veljavnimi predpisi, splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani www.PrinteeApp.com/ (5) Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.

 

7. člen (odgovornost ponudnika)

Ponudnik naročniku omogoča uporabo mobilne aplikacije Printee. Ponudnik se obvezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbel za delovanje strežnika in storitev, da bo strežnik vzdrževal in po potrebi nadgrajeval strojno opremo. Zaradi same narave storitve in narave interneta, ponudnik ne more zagotavljati, da bo storitev vedno dostopna.
Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli ponudnikove storitve.
Ponudnik in izvajalec ne odgovarjajo za poškodbe ali izgubo podatkov na nosilcih podatkov ali pri elektronskem prenosu podatkov preko omrežja, razen v primeru, da je krivda (huda malomarnost) na strani ponudnika. Ponudnik in izvajalec ne odgovarjata za vsebino slik in za njihovo ustreznost. Zaradi storitve posredovanja pri tiskanju fotografij se v celoti izključuje odgovornost ponudnika.
Ponudnik ne odgovarja za stroške v zvezi s prenosom podatkov. Pri gostovanju v tujini so ti stroški lahko precej višji. Zato ponudnik priporoča uporabno WI-FI povezave.
Fotografije aplikacija avtomatsko pomanjša na najbolj primerno velikost za razvijanje. Aplikacija fotografije glede na to kakšne velikosti in kakovosti so, pomanjša in/ali obreže. Pred oddajo v tisk ima naročnik možnost, da si ogleda, kako aplikacija obdela sliko in ima možnost, da sliko izbriše, prilagodi ali nadomesti z drugo. Velikosti posamezne slike se glede na izbran produkt gibljejo med 100kB – 4MB. V primeru, da odda v tisk sliko, ki si je predhodno ni ogledal, zaradi tega ne more podati reklamacije. (primer: aplikacija avtomatsko odreže del fotografije, s tem delom se lahko izgubi bistvo fotografije). Naročnik ima možnost, da si v aplikaciji Printee s klikom na vsako sliko ogleda in prilagodi dejansko »obrezano« velikost slike, ki bo šla v razvijanje.

 

8. člen (roki izvedbe)

Čas izdelave za fotografske izdelke je praviloma 1-3 delovne dni. Vsa naročila fotografij in PrinteeBox izdelkov oddana do 12:00 bodo praviloma izdelana še isti delovnik . Proces izdelave fotoknjig je zaradi zagotavljanja kakovosti izdelkov nekoliko daljši (laminiranje trdih platnic, ročno lepljenje, sušenje lepila…). Vsa naročila fotoknjig bodo praviloma izdelana v 3 dneh od oddaje naročila. Čas dostave je odvisen tudi od poštnega kurirja, vendar praviloma traja zgolj 2-3 delovne dneve. Čas izdelave se sorazmerno poveča v času promocijskih akcij, praznikov in dopustov.
Ponudnik in izvajalec od trenutka, ko kurir prevzame pošiljko nimata več vpliva, kdaj bo blago dostavljeno na naslov naročnika.
Vsi izdelki se pošljejo na navedeni/posredovani naslov za dostavo v Sloveniji. V primeru napačno navedenega naslova oz. izmišljenih podatkov, si ponudnik pridržuje pravico do zaračunanja vseh dodatno nastalih stroškov, ki so nastali z izterjavo dolga.

 

9. člen (vzdrževalna dela)

Ponudnik bo občasno, najpogosteje v nočnem času oz. po lastni presoji in potrebi opravljal nujne postopke za nemoteno delovanje mobilne aplikacije in bo v skladu s tem opravljal razumno nujna vzdrževalna dela. V takšnem času izvedba preko aplikacije ne bo mogoča.

 

10. člen (zloraba mobilne aplikacije)

Vsaka nepooblaščena uporaba mobilne aplikacije se šteje kot zloraba. Kot zloraba štejejo poleg drugih načinov nepooblaščene uporabe storitev tudi naslednja dejanja:
Če naročnik ne uporablja ponudnikove storitve v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi (primeri tiskanja pornografskih vsebin, politično motiviranih, fotografij iz katerih je razvidna kršitev varstva osebnih podatkov, uporaba aplikacije za primer razkrivanja tajnih podatkov, ustrahovanja, izsiljevanja, blatenja, žaljenja ali škodovanja tretjim osebam na kakršen koli način).
Šteje se, da je naročnik pri vseh posredovanih delih in arhiviranju slikovnih datotek imetnik pravice iz avtorskega prava in prava blagovnih znamk ter drugih ustreznih zakonov. Vse posledice, ki bi utegnile nastati zaradi kršitve te zakonov, nosi izključno naročnik.
V primeru zlorabe mobilne aplikacije si ponudnik pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, naročniku onemogoči ali omeji dostop do nje.
Naročnik je odgovoren za škodo, ki ponudniku nastane zaradi zlorabe. Prav tako je naročnik dolžan namesto ponudnika vstopiti v kakršen koli postopek, ki bi ga državni organi ali tretje osebe zaradi zlorabe naročnika sprožile proti ponudniku oziroma mu povrniti kakršno koli škodo, ki bi mu zaradi takih postopkov nastala, vključno s stroški pravnega svetovanja.
Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.

11. člen (prekinitev storitev)

Če naročnik ne poravna svojih obveznosti iz naročniškega razmerja v roku ali dostavljavcu, ga ponudnik o tem lahko obvesti preko aplikacije, telefona, ali preko e-poštnega sporočila. Če naročnik v enem tednu od obvestila ne poravna zapadlih obveznosti oziroma ne pride do drugačnega dogovora, mu lahko ponudnik omeji ali onemogoči uporabo uporabniškega računa. Če v roku 14 dni od kakršnega koli obvestila ni odziva naročnika, si ponudnik pridržuje pravico, da ukine dostop do mobilne aplikacije, kar pa ne vpliva na naročnikovo obveznost, da ponudniku poravna vse zapadle terjatve.
Naročnik se strinja, da lahko ponudnik kadarkoli izbriše uporabniški račun in onemogoči uporabo storitev, če je naročnik navajal napačne ali zavajajoče informacije ali kršil zakonodajo v Republiki Sloveniji. Ponudnik v tem primeru ne povrne vplačanih zneskov.

 

12. člen (prenos pravic in obveznosti)

Pravice in obveznosti naročnika, ki izhajajo iz naročniškega razmerja niso prenosljive brez ponudnikove pisne odobritve.
Ponudnik ima pravico, da vsebino pravic in obveznosti prenese na drugo pravno osebo.

 

13. člen (varstvo osebnih podatkov)

Naročnik je seznanjen in soglaša s tem, da se za obdelavo in arhiviranje naročila potrebni osebni podatki (ime, priimek, naslov, pošta, poštna številka, telefonska številka, IP naslov, e-poštni naslov), ki se shranijo na nosilcih podatkov in se uporabljajo zaradi obdelave naročil. Naročnik izrecno soglaša s poizvedovanjem, z obdelavo in uporabo teh osebnih podatkov za namen izvedbe naročila in arhiviranja. Obdelava poteka v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT). Ponudnik bo z vsemi podatki ravnal strogo zaupno. Podatki bodo skrbno varovani pred nepooblaščenimi vdori tretjih oseb.
V primeru izbrisa aplikacije in popolne pisne zahteve na podpora@printeapp.com se ponudnik obvezuje takoj izbrisati osebne podatke, razen če postopek naročila še ni popolnoma zaključen.
Pisna zahteva, mora biti popolna in vsebovati vse ključne podatke, iz katerih bo ponudnik razbral naročnika, ter ga na njegovo željo tudi izbrisal iz baze podatkov. Za uporabo aplikacije se lahko uporablja infrastrukturo in programsko opremo tretje osebe. V teh primerih se bodo tretjim osebam posredovali le tisti osebni in slikovni podatki, ki so nujni za popolno obdelavo slik. Gre za naslednje podatke: podatki o naslovu za pošiljanje, elektronskem naslovu oz. telefonski številki za obveščanje o prevzemu pošiljke, ter slikovne datoteke, ki so osnova za izdelavo fotografij.
Naročnik izrecno predhodno soglaša s posredovanjem teh podatkov tretji osebi in obdelavo podatkov s strani tretje osebe. Naročnik lahko to soglasje kadarkoli prekliče. Naročnik lahko prav tako kadarkoli brezplačno na pisno zahtevo dobi informacije o tem, kateri drugi ponudniki storitve in tretje osebe so podatke dobile in za kateri namen (pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na naročnika).
Naročnik se lahko znotraj aplikacije pri vpisu e-poštnega naslova strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Ponudnik lahko v tem primeru osebne podatke uporablja tudi za periodično obveščanje o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih z njim povezanih oseb (neposredno trženje).

 

14. člen (reševanje sporov)

(1) Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno.
(2) Za morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče glede na sedež ponudnika.
(3) Printee d.o.o. obiskovalce spletne strani ter potencialne in že obstoječe stranke, ki imajo status potrošnika v smislu prvega odstavka 4. člena ZIsRPS, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZIsRPS, obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko začne v skladu s tem zakonom, kar pomeni, da se morebitni spori, v primeru, da jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, rešujejo pred pristojnim sodiščem.

 

15. člen (Salvatorna klavzula)

V primeru, da so ali da bodo posamezne določbe teh splošnih pogojev poslovanja in/ali s pomočjo le-teh dopolnjene pogodbe neveljavne, ostanejo ostale določbe nespremenjeno v veljavi za obe pogodbeni stranki. V primeru neveljavnosti posameznih določb pogodbeni stranki v skladu z obojestranskimi interesi skleneta nov dogovor, ki je glede na gospodarski pomen neveljavni določbi najbolj podoben.

 

16. člen (sprememba splošnih pogojev)

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev. Vsaka taka sprememba postane veljavna 5 dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika, oz. dostopna preko aplikacije. Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami.

Splošni pogoji in določila veljajo od 1.1.2024 do spremembe.